AKTUALNOŚCI   INFORMACJE   WARTO ZOBACZYĆ   PUBLIKACJE

Uwaga! Zmiana załącznika 5 Szczegółowy budżet projektu. Załącznik do ściągnięcia w zakładce POWT 2007-2013 w punkcie Załączniki do wniosku o dofinansowanie mikroprojektu. Prosimy o składanie wniosków do IV naboru (do 30.09.2009) wraz z nowym załącznikiem.

POWT 2007-2013
Zmiana zasad promocji           czytaj więcej >>

Rozstrzygnięcie przetargu
          czytaj więcej >>

Szkolenie dla wnioskodawców
Fundusz Mikroprojektów
          czytaj więcej >>

Nabór wniosków
Fundusz Mikroprojektów
POWT RCz-RP 2007-2013
          czytaj więcej >>


Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad w Prudniku ogłasza nabór w systemie otwartym projektów o charakterze transgranicznym zgodnie
z Osią Priorytetową 3. Wspieranie współpracy społeczności lokalnych, Dziedzina wsparcia 3.3: Fundusz Mikroprojektów.
          czytaj więcej >>

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad informuje, że na naszej stronie internetowej
w zakładce POWT 2007-2013 są dostępne dokumenty dotyczące Funduszu Mikroprojektów w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska
2007-2013.


Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją.
KOLARSKA ODZNAKA TURYSTYCZNA  
Pobierz folder Fundusz Mikroprojektów INTERREG IIIA Cz-Pl - kliknij tutaj...


Wspólny Fundusz Małych Projektów PHARE CBC

Dostępne wersje dokumentu: POLSKA  STRONA GŁÓWNA   WYŚLIJ LIST   DRUKUJ DOKUMENT   DO GÓRY