INFORMACJA O WYZNACZENIU TERMINU REALIZACJI XVI NABORU

WNIOSKÓW DO FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW EUROREGIONU PRADZIAD

 

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad informuje, że najbliższy termin oraz zasady składania propozycji projektowych do Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska zostaną ustalone na XV posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego, które odbędzie się w grudniu 2021r.

 

Wszelkie informacje o Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad znajdziecie Państwo na stronie http://www.europradziad.pl/ w zakładce Funduszu Mikroprojektów / Interreg V-A 2014-2020.