W dniach 30-31 maja 2017 roku w Podlesiu obradował Euroregionalny Komitet Sterujący, który rozpatrywał i zatwierdzał wnioski złożone w III naborze Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad realizowanego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska.

W III naborze wniosków wpłynęły 32 wnioski po stronie polskiej oraz 13 wniosków po stronie czeskiej. Z tego kontrolę formalną i kwalifikowalności przeszło 26 wniosków ze strony polskiej i 11 wniosków ze strony czeskiej. Ostatecznie po ocenie ekspertów na Euroregionalnym Komitecie Sterującym przedstawiono do głosowania 26 polskich wniosków oraz 10 czeskich, z których dofinansowanie uzyskało 20 polskich i 9 czeskich wniosków.

Wartość zatwierdzonych wniosków w IV naborze to ponad 750 000 EUR.

Euroregionalny Komitet Sterujący wyznaczył datę zakończenia IV naboru na 18 września bieżącego roku oraz termin kolejnego posiedzenia EKS – zatwierdzającego projekty do dofinansowania na 25-26 stycznia 2018 roku. W IV naborze wniosków nie będzie ograniczenia dotyczącego składania projektów indywidualnych typu „C” jedynie przez nowych wnioskodawców.

  Nr projektu Wnioskodawca Tytuł projektu Typ projektu
1 872 Muzeum Wsi Opolskiej Wiejskie tradycje - popularyzacja rzemiosł i zwyczajów ludowych B
2 889 Gmina Nysa Śladami Małego Wiednia i Śląskiego Rzymu B
3 891 Gmina Prudnik (realizator - Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik) Niecodziennik! Prudnik mniej znany C
4 867 Gmina Olesno Żyjemy wspólnie B
5 854 Uczniowski Klub Sportowy White MTB Team Biała Rower i scena C
6 857 Okręgowy Związek Judo w Opolu Doskonalić samego siebie - rozwój judo w Euroregionie Pradziad C
7 856 Ochotnicza Straż Pożarna w Białej Aktywność strażaków gwarancją bezpieczeństwa mieszkańców C
8 855 Fundacja Fotball Academy Group Z piłką przez granicę C
9 861 Gmina Pakosławice Polsko-Czeska Akademia Sportu C
10 864 Gmina Pawłowiczki (realizator - Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w
Pawłowiczkach)
Moja mała ojczyzna C
11 870 Gmina Leśnica (realizator -Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Leśnicy) Muzykowanie bez granic przy Szkole Muzycznej C
12 873 Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska Współpraca Aglomeracji Opolskiej i Aglomeracji Ołomunieckiej C
13 876 Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Głogówku Muzyczne Pogranicze Polsko-Czeskie C
14 877 Gmina Leśnica (realizator -Szkoła Podstawowa im. Obrońców Góry Chełmskiej w Leśnicy) Polsko-Czeska akademia turystyki i sportu przy SP Leśnica C
15 895 Gmina Ujazd (realizator - Gminny Zarząd Oświaty w Ujeździe) Polsko-czeski obóz sportowo-turystyczny w Ujeździe C
Projekty Wspólne Typ A   Partner Wiodący Partner Projektu Tytuł projektu
16 871 Województwo Opolskie Obec Slezské Rudoltice Partnerstwo dwóch zamków / Partnerství dvou zámků
17 878 Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Prudniku Konvent minoritů v Krnově Turystyka sakralna pogranicza polsko-czeskiego / Sakrální turistika polsko-českého pohraničí
18 853 Powiat Prudnicki Mikroregion Krnovsko, Mĕsto Krnov Historia łączy pogranicze / Historie spojuje pohraničí
19 884 Powiat Prudnicki (realizator - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Prudniku) Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Kształcenie zawodowe łącznikiem narodów / Odborné vzdělávání styčných národů.
20 886 Gmina Otmuchów Město Vidnava Transgraniczna promocja miast pogranicza Otmuchów-Vidnava / Přeshraniční propagace měst pohraničí Otmuchów - Vidnava
Projekty Wspólne Typ A   złożone po czeskiej stronie EP    
    Partner Wiodący Partner Projektu Tytuł projektu
1 868 Městské informační a kulturní středisko Krnov Prudnicki Osrodek Kultury i Biblioteki Publicznej w Prudniku Sztuka nas łączy
2 885 Město Jeseník Gmina Głuchołazy 750 lat wspólnej historii i współpracy
3 887 Pěvecký sbor města Vrbna pod Pradědem, z.s. Diecezja Opolska Pochwała Muzyki
4 874 Město Zlaté Hory Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku Bogactwo kulturowe zabytków architektury Zlatych Hor i Prudnika
5 859 Mikroregion Krnovsko Powiat prudnicki Tradycje sportowe Pogranicza czesko-polskiego
6 888 Obec Pavlovice u Přerova Gmina Prószków Śląsko-morawskie dni sportowe