PRZYPOMINAMY!

Na naszej stronie internetowej w zakładce INTERREG V-A 2014-2020/Realizacja i rozliczanie mikroprojektów znaleźć można Wytyczne dla Beneficjentów wraz z załącznikami. Znajduje się tam również krótka informacja jak należy opisywać faktury/rachunki wystawiane w ramach realizacji mikroprojektów w Euroregionie Pradziad. Zachęcamy do zapoznania się z tymi dokumentami.